Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 2
Yardımcı Doçent 3
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 4
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 233 304
2. Öğretim Öğrencisi 180 336
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 413 640
Genel Toplam 1053